Téma: Bezpečnost

Otázka: Kraj Vysočina a s ním i Třebíčsko patří dlouhodobě mezi nejbezpečnější lokality České republiky. Občané se ovšem mnohem více obávají kriminality ovlivněné vnějšími vlivy. Jak by se měla Česká republika chovat, aby své občany ochránila například před hrozbou mezinárodního terorismu nebo nového fenoménu, kterým je kybernetická kriminalita?

Odpověď: Naštěstí nejsme na tento úkol sami. Česká republika je členem EU a NATO, její ochrana je zaručena především v rámci systému kolektivní bezpečnosti. V boji s mezinárodním terorismem nebo kybernetickou kriminalitou je spolupráce v rámci mezinárodních bezpečnostních struktur samozřejmou nutností. Z toho pro naši republiku ale také vyplývají určité spojenecké závazky. Zatím si nevedeme špatně, naše vojenské mise v krizových oblastech světa i práce našich bezpečnostních složek se v zahraničí těší velkému respektu. Měli bychom se proto i nadále angažovat zvláště v této oblasti. Ve vnitrostátní politice se musíme zaměřit hlavně na ochranu vlastních hranic a na efektivní práci zpravodajských služeb. Domnívám se, že současná vláda si to uvědomuje a činí v tomto směru odpovídající kroky.