Téma: doprava a parkování ve městě

Nejen velká města, ale už i ta menší těžko zvládají neúnosné zatížení dopravou. Obchvaty měst rostou pomalu a doprovází je celá řada problémů. Podobně to je i s parkováním v centrech měst. Vyloučení dopravy by z nich, podle názorů řady odborníků, udělalo zóny duchů. Kde podle vás hledat řešení?

Doprava začíná být velkým problémem většiny měst. Zejména historická centra, kde jsou úzké malebné uličky, jsou nacpané auty k prasknutí. Ale ani okrajové části měst, sídliště, stavěná v 70. a 80. letech minulého století, nejsou připravena na dnešní obrovskou záplavu aut. Tehdy vlastnila automobil zhruba polovina rodin. Dnes je minimálně jedno auto v každé rodině, většinou ale dvě a více. Lidé více dojíždí za prací a bohužel každý nemá možnost cestovat veřejnou dopravou, ať už kvůli nedostatečným spojům nebo z časového hlediska. Automobilkám každoročně vzrůstá výroba, silnice i dálnice jsou přetížené. Dopravě na Vysočině celkově by velmi pomohla vysokorychlostní železniční trať, která je teď bohužel v nedohlednu. Stávající železniční koridor by mohl sloužit pro nákladní dopravu. Ministerstvo prozatím počítá se začátkem výstavby za 12 let a to je evidentně pozdě. Jediným smysluplným aktuálním řešením je budování obchvatů a městských okruhů a městských centrálních parkovišť. V Třebíči se snad dlouho očekávaného obchvatu města dočkáme díky výstavbě pátého bloku elektrárny v Dukovanech. Navrhované řešení dopravního zatížení centra při revitalizaci Karlova náměstí se mi zdá smysluplné, auta už si nebudou moci zkracovat přes náměstí cestu, tedy tam nebudou zajíždět. Úplně dopravu vyloučit není podle mě dobré řešení. Pro klidovou část, tedy i pěší zónu by se dala hezky využít Hasskova ulice, vedoucí ke kostelu sv. Martina.

Horácké noviny, anketní otázky kandidátům do Senátu v obv. 53 - Třebíčsko