Téma: prorodinná politika

Otázka: Říká se, že rodina je základ státu, přitom sňatků ubývá, a naopak přibývá rozvodů. Stále více dětí se rodí mimo manželství. Pro mladé páry založení rodiny v mnoha případech znamená obrovské ekonomické zatížení. Jak by měl stát efektivně podpořit právě prorodinnou politiku?

To že ubývá sňatků a přibývá rozvodů není téma, které by mohl vyřešit stát. Je to dáno dobou, současným způsobem života, možnostmi, které lidé v tomto ohledu mají. Mladí lidé mají možnost studovat, cestovat, poznávat svět, vzdělávat se a samozřejmě rozvíjet svoji kariéru. Věk pro zakládání rodiny se posunul za posledních 30 let téměř o 10 let a není to trend pouze v naší republice, ale v každé vyspělé zemi. Stát a s ním i kraje a obce, ale také komerční subjekty mohou podpořit prorodinnou politiku zejména v oblasti slaďování práce a rodinného života. V praxi si dokážu v rámci podpory mezigeneračního soužití a podpory mladých rodin představit, že zaměstnavatelé nabídnou ženám s malými dětmi úvazky s nižším počtem hodin. Stejně tak lidem, kteří se starají o seniory v rodině, mohou zajistit kratší pracovní dobu nebo (pokud to jde) nabídnout možnost práce z domu, což je dnes běžnou součástí evropského pracovního trhu.

Horácké noviny, anketní otázky kandidátům do Senátu v obv. 53 - Třebíčsko