Téma: Sociální politika

Otázka: Sociální politika je velmi široký pojem, který má celou řadu aspektů. Nejdiskutovanějším problém v posledních letech, zcela logicky, důchodová reforma. Jaké řešení by podle vás bylo pro náš důchodový systém nejideálnější?

Odpověď: Někteří ekonomové zastávají názor, že současný důchodový systém není dlouhodobě udržitelný a požadují razantní reformu. Jiní jsou opačného názoru a poukazují na nedobré zkušenosti s reformami v zahraničí. Už od roku 2004 jsou u nás ustavovány komise k penzijní reformě. Jejich závěry si politici přehazují mezi sebou jako horký brambor. Když stávající systém funguje, nikomu z nich se do zásadní inovace nechce. Ani veřejnost zatím na žádné převratné změny netlačí. Mám za to, že by měl být zachován průběžný systém založený na solidaritě mladších se staršími. Stát by měl garantovat určitou výši základního důchodu a průběžně reagovat na situaci důchodového účtu (příjmy, vývoj demografie, věk dožití). Vedle toho by měl podporovat, aby si občané na důchod šetřili nebo investovali do fondů. Osobně se také domnívám, že by měl stát více podporovat domácí péči o seniory tak, aby se lidé v produktivním věku mohli o své blízké starat doma. Například lepším zajištěním zaměstnání při krátkodobější péči a umožněním zkráceného úvazku nebo práce z domova.