Téma: sport, kultura, mládež

Otázka: Především sport, ale také kultura dnes naráží na mnohdy nepřekonatelné finanční bariéry. Rodiče často nemají na to, aby financovali sportovní, kulturní a volnočasové aktivity svých dětí. Ruku v ruce s tím ve velkém zanikají především venkovské sportovní kluby. Z toho samozřejmě vyplývá skutečnost, že děti nemají dostatečné vyžití a stále častěji se u nich projevují sociální patologické jevy. Jak přitáhnou nejen děti, ale i dospělé zpět ke sportu a kulturním aktivitám?

Odpověď: Tady si s vámi dovolím mírně nesouhlasit. Nemyslím si totiž, že sportování dětí a zánik sportovních klubů na venkově nějak výrazně souvisí s vysokými finančními nároky. Ano, je chyba, že do malých obcí, kde jsou spolky, je těžké dostat peníze na provoz a hlavně opravy sportovišť včetně zázemí. Největší problémy spolky zaznamenaly například v loňském roce, kdy tok peněz z MŠMT byl katastrofální a to vedlo i u některých k zániku. Souvisí to ale i s přirozeným vývojem doby. Děti a mládež obecně, a nejvíce vidět je to hlavně na venkově, tráví daleko méně času venku, s přirozeným pohybem, než třeba předchozí generace. Ta neměla možnost trávit svůj volný čas ve virtuálním prostředí internetu a sociálních sítí, jako dnešní generace. Potřebu setkávat se s kamarády a sdílet společné zážitky dnes supluje facebook, instagram a další. Podle mě se to už ale láme, sociální kontakt dnes od svých dětí vyžadují i rodiče a zapisují děti do různých, nejen sportovních kroužků a sami vyhledávají nejrůznější tělesné aktivity. Velmi oceňuji snahu měst v tomto ohledu, jenom v Třebíči vyrostlo za poslední roky hodně míst, kde mohou dospělí i děti sportovat. Ať už je to areál Na Hvězdě, finišující areál v Okružní ulici nebo dětské lesní hřiště pod Kostelíčkem.