Téma: Zeleň a klidové zóny ve městě

Otázka: Především letošní léto ukázalo, že centra měst se v tropických vedrech mění ve žhavé výhně. Podle odborníků je na vině nedostatek zeleně a vodních prvků ve městech, především v jejich centrech. Měl by stát v tomto smyslu více podpořit samosprávy? Měla by se centra měst změnit v klidné zelené oázy sloužících primárně k relaxaci?

Odpověď: Myslím si, že právě nedostatek zeleně je zásadním problémem většiny našich měst. Vzrostlé listnaté stromy, které můžeme vidět v ulicích měst v Itálii, Francii i dalších zemích na jihu Evropy, pomáhají ochlazovat v parném létě vzduch a přinášejí tolik potřebný stín. Nestojí to moc peněz, ale přináší to hodně užitku obyvatelům. Také nejrůznější vodní fontány jsou příjemným osvěžením ve vyprahlých ulicích. Stát by se měl kromě nutného opatření k udržení vody v krajině zaměřit i na tuto problematiku. Nejenom vyhlášením různých dotačních titulů i pro města, která nemají finanční možnost na zajištění těchto opatření. Ale také ve spolupráci s úřady památkové péče. Ty totiž často kvůli zachování historické podoby náměstí a historických ulic výsadbě stromů a zeleně brání. Jenomže klimatické podmínky i užití centra města se mění. Tomuto trendu bychom měli vyjít vstříc a přizpůsobit mu legislativu i podobu měst tak, aby se v nich lidem žilo co nejlépe a aby centra měst byla příjemným místem k vyřizování záležitostí na úřadech, k pohodlným nákupům i relaxaci, nebo k pořádání kulturních akcí pro veřejnost.